SẢN PHẨM NỔI BẬT

SẢN PHẨM MỚI

Bàn lạnh Pizza / Salad / Sandwich

Bàn mát Salad Sandwich BERJAYA BS3D/SSC8/C

Liên hệ

Bàn lạnh Pizza / Salad / Sandwich

Bàn mát Pizza BERJAYA BS3D/PCF8/Z

Liên hệ

Bàn lạnh Pizza / Salad / Sandwich

Bàn mát Pizza BERJAYA BS1D/PCF4/Z

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

Bàn nửa đông nửa mát Berjaya

Bàn nửa đông nửa mát BERJAYA BS2DCF4/Z

Liên hệ
Liên hệ

Bàn lạnh Pizza / Salad / Sandwich

Bàn mát Pizza BERJAYA BS2D/PCF6/Z

Liên hệ
Liên hệ

Tủ nửa đông nửa mát Berjaya

Tủ nửa đông nửa mát 6 cánh BERJAYA BSDU4C2F/Z

Liên hệ
Liên hệ