SẢN PHẨM NỔI BẬT

Liên hệ
18,000,000 
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

SẢN PHẨM MỚI

Bàn lạnh Pizza / Salad / Sandwich

Tủ trưng bày Salad Berjaya BJY-SALAD1200

Liên hệ

Bàn lạnh Pizza / Salad / Sandwich

Bàn mát Salad Sandwich BERJAYA BS2D/SSC6/C

Liên hệ
Liên hệ

Bàn nửa đông nửa mát Berjaya

Bàn nửa đông nửa mát BERJAYA BS2DCF4/Z

Liên hệ

Bàn lạnh Pizza / Salad / Sandwich

Bàn mát Pizza BERJAYA BS3D/PCF8/Z

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ