SẢN PHẨM NỔI BẬT

SẢN PHẨM MỚI

33,500,000 
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

Bàn nửa đông nửa mát Berjaya

Bàn nửa đông nửa mát BERJAYA BS2DCF4/Z

Liên hệ

Bàn lạnh Pizza / Salad / Sandwich

Bàn mát Salad Sandwich Berjaya BS1D/SSC4/C

Liên hệ

Bàn lạnh Pizza / Salad / Sandwich

Bàn mát Pizza BERJAYA BS3D/PCF8/Z

Liên hệ

Bàn lạnh Pizza / Salad / Sandwich

Bàn mát Pizza BERJAYA BS1D/PCF4/Z

Liên hệ
Liên hệ